Usługi administracji i zarządzania nieruchomościami

1.

Przygotowywanie dokumentacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości (w tym projekty uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej).

2.

Prowadzenie fachowego doradztwa w zakresie zarządzania nieruchomością.

3.

Obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej

4.

Prowadzenie windykacji należności (upomnienia, wezwania do zapłaty, kierowanie pozwów o wydanie nakazu zapłaty na drogę postępowania sądowego, egzekucja należności Wspólnoty w trybie egzekucji komorniczej).

 

5.

Składanie okresowych, wymaganych przepisami prawa sprawozdań dotyczących nieruchomości wspólnej (Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, itp.)

 

 

6.

Dostarczanie korespondencji do właścicieli lokali (zawiadomienia o podjętych uchwałach, rozliczenia kosztów zużycia mediów, roczne rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną itp.)

grafika przedstawiająca działanie firmy

 

7.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

 

 

 

8.

Nadzór nad ważnością i zlecaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa budowlanego przeglądów technicznych nieruchomości.

9.

Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów ubezpieczeniowych budynków.

10.

Monitorowanie i rozliczanie kosztów zużycia mediów dostarczanych do lokali położonych w obrębie Wspólnoty Mieszkaniowej

11.

Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o własności lokali i innych przepisów.

12.

Czuwanie nad prawidłowością wykonywania umów z dostawcami mediów (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Energetyka Szczecińska, firma świadcząca usługi w zakresie wywozu nieczystości itp.)